تهران
ورود کاربر
آگهی های انجام پیمانکاری
آگهی فوری

پیمانکاری بخش ‌آسفالت ‌ایزوگام ‌قیرگونی تراشه

مشخصات آگهی
پیمانکاری شهبازی
مشاهده شماره تماس
کرج -
424

پیمانکاری ‌شهباز ی‌با‌۱۵‌سال‌سابقه ‌کاری ‌در‌انجام ‌تهیه ‌و‌پخش ‌تراشه ‌آسفالت ‌آسفالتکاری ‌جدول ‌کاری ‌محوطه ‌سازی
ایزوگام ‌قیر‌گونی اجرا‌کلیه عایقهای ‌رطوبتی
تهیه‌ایزوگام قیرگونی و نصب ‌ازجلمه‌پشت‌بام‌سرویسهای ‌بهداشتی اسختر‌‌
پل‌ها‌‌‌.پی‌دیوار‌‌‌شیروانی ‌مرغداری وغیر
آسفالت ‌برای‌پشت ‌بام‌‌محوطه ‌کوچه
پیاده‌رو‌خیابان ‌پارکینگ ‌طبقاتی غیره


کلمات کلیدی:

مشخصات آگهی
پیمانکاری شهبازی
مشاهده شماره تماس
کرج -
شهرک‌ارم‌البرز
توافقی
ثبت/تمدید : سه شنبه 14 اردیبهشت 1400
انقضا : جمعه 14 خرداد 1400
آگهی های مشابه انجام پیمانکاری
نقشه برداری ، توپوگرافی زمین ، ملک ، جاده
آگهی فوری

نقشه برداری ، توپوگرافی زمین ، ملک ، جاده


کرج -

قیمت کل: توافقی