تهران
ورود کاربر
آگهی های کشاورزی
آگهی فوری

فروش سم قارچکش پریویکور

مشخصات آگهی
joojee22
مشاهده شماره تماس
زنجان -
549

ویژگیهای منحصر به فرد پریویکور انرژی :
بهترین محافظ گیاه دارای دو ماده موثر و طرز تاثیر متفاوت
تنها قارچکش اختصاصی برای کنترل بیماری خاکزی ( بوته میری با قارچ عامل بیماری پیتیوم و فیتوفترا )
دارای خاصیت هم افزایی دو ماده موثر متفاوت
تحریک کننده ریشه زایی و رشد گیاهیکی از خصوصیات بارز این قارچکش تحریک کننده رشد وریشه زایی درگیاه است. پرویکور انرژی باعث تحریک ریشه زائی ، رشد و تولید بیشتر می شود .
1٫ کنترل کننده بیماری ( پیتیوم ، فیتوفتورا )
2٫ افزایش تعداد نشاء های سالم
جهت سفارش محصول تماس بگیرید


کلمات کلیدی:

مشخصات آگهی
joojee22
مشاهده شماره تماس
زنجان -
زنجان خیابان فروخی کوی21
تماس بگیرید
ثبت/تمدید : چهارشنبه 24 دی 1399
انقضا : شنبه 25 بهمن 1399