انتشار تصاویر شگفت‌انگیز از سیاره مشتری در سه طول موج مختلف


دانش و فناوری

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

تصاویر جدید تلسکوپ فضایی هابل و رصدخانه جمینی شمالی در هاوایی از سیاره مشتری جزئیاتی باورنکردنی از اتمسفر این سیاره آشکار می‌کنند. این تصاویر در یک زمان و در سه طول موج متفاوت ثبت شده‌اند که به دانشمندان کمک می‌کند تا منشا طوفان‌های عظیم مشتری را بهتر بشناسند.

این تصاویر به طور همزمان در ۲۲ دی ۱۳۹۵ ثبت شده‌اند. تصاویر مرئی و فرانبفش را تلسکوپ فضایی هابل و فروسرخ را رصدخانه جمینی سمالی ثبت کرده‌اند.

طول موج مرئی

دانشمندان در سه طول موج مرئی، فرابنفش و فروسرخ این تصاویر را ثبت کردند تا با مقایسه آن‌ها با یکدیگر بتوانند رفتار طوفان‌های این سیاره را مطالعه کنند. طوفان سرخ مشتری که در نیمکره جنوبی آن قرار دارد، در طول موج مرئی و فرابنفش کاملا واضح است، اما در طول موج فروسرخ تقریبا محو می‌شود.

طول موج فروسرخ

در حالی که طول موج فروسرخ اعماق این سیاره و ضخامت ابرهای طوفان‌ها را نشان می‌دهد، طول موج مرئی و فرابنفش فقط کروموسفر مشتری را مشخص می‌کنند. در طول موج مرئی و فرابنفش فقط ناحیه‌هایی ثبت می‌شوند که مولکول‌های آن ناحیه طول موج آبی و فرابنفش را جذب و قرمز را تابش می‌کنند. گرچه ابرهای پادساعت‌گرد مشتری در هر سه طول موج کاملا واضح دیده می‌شوند.

سیاره مشتری

طول موج فرابنفش

در سمت جنوب غربی طوفان سرخ مشتری یک طوفان سرخ کوچک‌تری دیده می‌شود که حدود ۲۱ سال پیش با به هم پیوستن سه طوفان دیگر تشکیل و روزبه‌روز بزرگتر شد. این طوفان کوچک درست مانند نمونه بزرگ خود در طول موج فروسرخ دیده نمی‌شود و جزئی از ابرهای سرد مشتری به حساب می‌آید.

در طول موج فروسرخ گردابی دیده می‌شود که از سمت شرق به غرب در حال حرکت است. این طوفان ۷۲ هزار کیلومتری در تصویر مثل رگه‌های پرنوری در نیمکره شمالی مشتری دیده می‌شود.

در نیمکره شمالی مشتری در طول موج مرئی نواحی قهوه‌ای دیده می‌شود که در طول موج فرابنفش به دلیل فعالیت‌های استراتوسفری این سیاره تقریبا پیدا نیست.

منبع : digiato