صاحبان چک‌ های بانکی بخوانند


اجتماعی و سیاسی

چهارشنبه 18 فروردین 1400


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، فرآیند صدور چک و نیز شرایط دریافت دسته چک را تشریح کرد.

حسن دادگر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانون جدید چک، اظهار کرد: نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد از پنجم فروردین‌ماه امسال اجباری شد. این چک‌ها، بدون ثبت در سامانه صیاد، قابلیت پردازش در شبکه بانکی را ندارد و بانک‌ها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یاد شده، امتناع خواهند کرد.

وی افزود: چک‌های جدید به رنگ‌های صورتی و بنفش بوده و عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی آن درج شده است.

این مسئول ادامه داد: برای تخصیص دسته چک‌های جدید به متقاضی آن، فرد نباید چک برگشتی، احکام قضایی مانند ورشکستگی، بدهی و غیره داشته باشد. همچنین  شرایط صدور چک نیز تغییر کرده است. به این معنا که مشتری دسته چکی را که از بانک دریافت می‌کند، برای صدور ضمن تکمیل فیزیک چک، اطلاعات مربوط به «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی ذی‌نفع» را نیز در سامانه صیاد ثبت کند.

رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان تصریح کرد: از طرفی گیرنده چک نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و ضمن استعلام موارد، اطلاعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده را با اطلاعات مندرج در برگه چک مقایسه کند و در صورتی که مشکلی نداشت، مراتب تایید خود را اعلام کند.

دادگر با اشاره به اینکه چک‌های جدید نباید در وجه حامل صادر شود، خاطرنشان کرد: نام گیرنده باید در متن چک درج و کدملی گیرنده در سامانه صیاد ثبت شود. در انتقال چک نیز گیرنده چک برای انتقال چک به نفر دیگر باید به سامانه صیاد مراجعه کند. کدملی گیرنده جدید را در سامانه صیاد ثبت کند. گیرنده جدید نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کند و از صحت کدملی خود که در سامانه صیاد درج شده، اطمینان حاصل کند و آن‌گاه چک را تایید و دریافت کند.

منبع : asriran