فرهاد مجیدی در نزدیکی ساختمان باشگاه استقلال


ورزشی

چهارشنبه 13 اسفند 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

فرهاد مجیدی برای عقد قرارداد نهایی با باشگاه استقلال تا دقایقی دیگر وارد ساختمان خیابان سعادت آباد خواهد شد.

وی که با مسئولان باشگاه استقلال برای عقد قرارداد نهایی به توافق رسیده است وارد ساختمان این باشگاه خواهد شد تا قرارداد خود را به امضا برساند.

منبع : fararu