فورتنایت ۲۰ میلیون دلار جایزه در سال ۲۰۲۱ اهدا ‌می‌کند


بازی های رایانه ای

پنجشنبه 2 بهمن 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

به برندگان مسابقات قهرمانی Fortnite در سال ۲۰۲۱ قرار است جمعا ۲۰ میلیون دلار اهدا شود.

منبع : zoomg