فیلمبرداری فیلم Extraction 2 از پاییز ۲۰۲۱ آغاز می‌شود


تاریخی و فرهنگی

چهارشنبه 1 بهمن 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

سم هارگریو در گفت‌وگو با کولایدر اعلام کرد که اگر ویروس کرونا مانعی ایجاد نکند، فیلم‌برداری فیلم Extraction 2 از پاییز سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد.

منبع : zoomg