استودیو تیم نینجا روی Ninja Gaiden جدید کار نمی‌کند


بازی های رایانه ای

چهارشنبه 1 بهمن 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

فومیهیکو یاسودا گفته است فعلا ساخت بازی جدید Ninja Gaiden در دستور کار استودیو Team Ninja قرار ندارد.

منبع : zoomg