فصل هشتم Apex Legends کاراکتر Fuse را به بازی اضافه می‌کند


بازی های رایانه ای

سه شنبه 30 دی 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

فصل جدید بازی Apex Legends در تاریخ ۱۴ بهمن ماه در دسترس قرار می‌گیرد و Mayhem نام فصل هشتم بازی است.

منبع : zoomg