ویژگی‌های کنترلر دوال‌ سنس در گیم پلی Kena: Bridge of Spirits نقش مهمی دارد


بازی های رایانه ای

سه شنبه 30 دی 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

یکی از اعضای تیم سازنده بازی Kena: Bridge of Spirits در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد ویژگی‌های تریگرهای تطبیقی و بازخورد لمسی کنترلر دوال‌سنس به‌خصوص در بخش مبارزات بازی نقش مهمی خواهند داشت.

منبع : zoomg