انتشار بازی Pragmata از کپکام تا سال ۲۰۲۳ تاخیر خورد


بازی های رایانه ای

سه شنبه 23 دی 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

در مراسم CES 2021 اعلام شد که بازی Pragmata، اثر در دست ساخت کپکام با تم علمی-تخیلی در سال ۲۰۲۳ عرضه می‌شود.

منبع : zoomg