افزایش ۱۳ درصدی مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در مازندران


اجتماعی و سیاسی

شنبه 10 آبان 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران از افزایش ۱۳ درصدی مرگ و میر ناشی از مصرف موادمخدر خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: در شش ماه نخست امسال ۳۴ نفر بر اثر عوارض ناشی مصرف موادمخدر در سطح استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13 درصد افزایش یافت. 

وی افزود: از کل فوتی های سوء مصرف مواد مخدر 30 مرد و مابقی زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران خاطرنشان کرد: معمولاً مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در نیمه دوم سال به دلیل عوارضی از جمله سوء تغذیه و سرمازدگی در کارتن خواب‌های معتاد بیشتر است. 

این مقام اجرایی استان، افزایش سطح آگاهی در مورد عوارض ویرانگر اعتیاد و آموزش صحیح پیشگیری از بروز سوء مصرف مواد را اساسی ترین گام در مبارزه با این بلای خانمانسوز دانست.

 آمار فوتی ناشی از سوء مصرف موادمخدر در سال گذشته ۸۰ نفر بوده است.

منبع : asriran