جسیکا چستین در سریال Scenes From a Marriage جایگزین میشل ویلیامز شد


تاریخی و فرهنگی

یکشنبه 4 آبان 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

جسیکا چستین پس از خروج میشل ویلیامز از سریال کوتاه Scenes From a Marriage شبکه‌ی HBO به‌عنوان بازیگر جایگزین معرفی شد.

منبع : zoomg