استیسی فاربر به سریال Superman and Lois پیوست


تاریخی و فرهنگی

یکشنبه 4 آبان 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

فهرست بازیگران سریال اکشن ماجراجویانه‌ی Superman and Lois شبکه‌ی The CW باری دیگر با پیوستن استیسی فاربر گسترش یافت.

منبع : zoomg