بنیاد ملی بازی‌ های رایانه‌‌ای: ایران ۳۲ میلیون گیمر دارد


بازی های رایانه ای

یکشنبه 6 مهر 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌تازگی اعلام کرد که تعداد گیمرهای ایران تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است؛ بازیکنانی که ۹۲ درصد آن‌ها به تجربه‌ی بازی‌های موبایل می‌پردازند.

منبع : zoomg