سریال قورباغه هومن سیدی احتمالا از آبان پخش شود


تاریخی و فرهنگی

یکشنبه 6 مهر 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

احتمالا سریال «قورباغه» ساخته هومن سیدی با حضور بازیگرانی همچون نوید محمدزاده از آبان سال جاری پخش شود.

منبع : zoomg