نتفلیکس سریال برنده جایزه اِمی The Dark Crystal را لغو کرد


تاریخی و فرهنگی

سه شنبه 1 مهر 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

شبکه‌ی نتفلیکس تصمیم گرفت تا سریال برنده‌ی جایزه‌ی اِمی The Dark Crystal: Age of Resistance را پس از یک فصل لغو کند.

منبع : zoomg