قطع ۳۳۰ هزار و ۷۸ سیم‌کارت به علت مزاحمت پیامکی


اجتماعی و سیاسی

یکشنبه 30 شهریور 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

بیش از ۳۳۰ هزار خط شخصی سیم کارت تلفن همراه به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شد.

به گزارش ایلنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع تعداد بیش از ۳۳۰ هزار خط شخصی سیم کارت تلفن همراه به دلیل مزاحمت پیامکی خبر داد.

بر این اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خط 330 هزار و 78 تلفن شخصی را به دلیل مزاحمت پیامکی قطع کرد.

منبع : asriran