گزارش فروش بازی Monster Hunter: World خیره کننده است


بازی های رایانه ای

چهارشنبه 15 مرداد 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

کپکام به‌تازگی گزارشی از میزان فروش بی‌نظیر بازی Monster Hunter: World منتشر کرده است.

منبع : zoomg