خوزستان از وضعیت هشدار خارج شد


اجتماعی و سیاسی

دوشنبه 13 مرداد 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: استان خوزستان بعد از خروج هفته‌ پیش از وضعیت قرمز کرونا، خدا را شاکریم که امروز نیز از وضعیت هشدار نیز خارج شد.

به گزارش فارس، بر اساس اعلام امروز آمار مربوط به بیماری کرونا از سوی سخنگوی وزارت بهداشت، استان خوزستان از فهرست استان‌های در معرض هشدار خارج شد، که در همین خصوص فرهاد ابول‌نژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: استان خوزستان بعد از خروج هفته‌ پیش از وضعیت قرمز کرونا، خدا را شاکریم که امروز نیز از وضعیت هشدار نیز خارج شد.

وی افزود: همانطور که در گذشته گفته شد وضعیت کرونا در استان تابع رفتار جمعی است و اگر اکنون وضعیت خوزستان رو به بهبودی میرود ناشی از همیاری مردم با مدافعان خستگی ناپذیر سلامت در رعایت آداب بهداشتی است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اکنون بعد از گذشت چند ماه از شیوع کرونا، قامت افراشته‌ خوزستان از گزند کرونا در مصونیت نسبی قرار گرفته و شایسته است که یاد کنیم از عزیزانی که دیگر بین ما نیستند و زانوی تعظیم خم میکنیم در برابر مدافعان سلامت که برای تکرار روزهای امن گذشته، ایستادند و جانشان را برای نجات مردمشان در معرض خطر قرار دادند.

وی صمن بیان آنکه همه‌ی ما خوب میدانیم چه روزهایی گذشت تا اکنون بیمارستان‌های خوزستان در حال خالی شدن از کرونا باشند، ادامه داد: باید توجه داشت وضعیت فعلی میتواند شکننده باشد و اندکی بی‌توجهی میتواند ما را دوباره به شرایط گذشته بازگرداند پس هنوز هم برای حفظ سلامت خود و اطرافیانمان مسؤولیت بپذیریم و کوشا باشیم.

منبع : asriran