شرکت فوکوس هوم اینتراکتیو استودیو سازنده بازی‌های The Surge را تصاحب کرد


بازی های رایانه ای

سه شنبه 10 تیر 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

شرکت فوکوس هوم اینتراکتیو با قراردادی به ارزش ۷.۱ میلیون یورو استودیوی Deck13، سازنده‌ی بازی‌های The Surge را خریداری کرد.

منبع : zoomg