ضرر هفتگی 28 میلیون تومان به علیرضا جهانبخش درپی کرونا


ورزشی

دوشنبه 18 فروردین 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

مدیران باشگاه برایتون دستمزد هفتگی بازیکنان خود را کاهش دادند.

به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، نشریه «تلگراف» هلند خبر داد بازیکنان برایتون با کاهش 30 درصدی دستمزدشان در ایام تعطیلات موافقت کردند بنابراین هافبک ایرانی این تیم هر هفته حدود 28 میلیون تومان از دستمزدش به خاطر ویروس کرونا کاهش پیدا می کند.

منبع : asriran