این 2 برند الکل تقلبی هستند


اجتماعی و سیاسی

چهارشنبه 13 فروردین 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

الکل "سوناکس" و " اتحادیه" تقلبی است.

به گزارش ایرنا، بنا به اعلام اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی فروارده های الکلی با نام های سوناکس و اتحادیه تقلبی بوده و فاقد استاندارد است.

در اطلاعیه این اداره کل از مردم خواسته شده است از تهیه و مصرف این الکل ها خودداری کرده و در صورت مشاهده عرضه این محصول از طریق مراجع مسوول اطلاع رسانی کنند.

منبع : asriran