استعفای 100 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی


اجتماعی و سیاسی

دوشنبه 7 بهمن 1398


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

رئیس سازمان بهزیستی از استعفای 100 نفر از مدیران و کارشناسان این سازمان خبر داد.

به گزارش ایلنا، وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: حدود 3 ماه نیم پیش بهزیستی بخشنامه ای درباره تعارض منافع مدیران بهزیستی صادر شد، چرا که برخی مدیران همزمان با پست مدیریتی خود یکی از مراکز را به صورت خصوصی و دولتی اداره می‌کردند.

رییس سازمان بهزیستی تصریح کرد: در حقیقت بخشنامه ای صادر شد تا مدیران بین وظایف اجرایی و اداره مرکز یکی را انتخاب کنند.

قبادی دانا درباره استعفای مدیران گفت: در این مدت 272 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در مراکز مسئولیت داشتند که 172 نفر از سمت خود در مراکز خصوصی استعفا دادند که شامل 3 نفر از مدیران کل استان، 6 نفر معاون استانی، 31 نفر رئیس اداره استان، 26 نفر کارشناس مسئول، 105نفر کارشناس ناظر بودند و همچنین 100 نفر از سمت مدیریتی خود در سازمان استعفا دادند که شامل دو مدیرکل استان، 8 معاون استان، 12 رئیس اداره استان و 19 کارشناس مسئول 59کارشناس ناظر بودند.

منبع : asriran