معرفی بازی موبایل Extraordinary Ones: 5V5 MOBA؛ موبا در مدرسه


بازی های رایانه ای

شنبه 28 دی 1398


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

Extraordinary Ones: 5V5 MOBA یک بازی موبایل پنج‌ در برابر پنج نفر است که محیط آن در یک آکادمی قرار دارد و می‌تواند مخاطب را حسابی سرگرم کند.

منبع : zoomg