خالق ماریو چطور بازی می‌سازد؟


بازی های رایانه ای

دوشنبه 17 تیر 1398


How does the creator of Mario play != null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

ذهن خلاق میاموتو چشمه جوشان ایده‌های بسیاری بود که به طور کامل صنعت بازی‌های ویدیویی را تغییر داد. در دورانی که بازار بازی‌های ویدیویی رو به افول بود و در هر لحظه کنسول جدیدی معرفی می‌شد که محتوایی برای عرضه نداشت، میاموتو با دانکی کانگ، ماریو و زلدا نشان داد که ویدیو گیم صرفا برای سرگرمی نیست و می‌‌توان به آن طور دیگری هم نگاه کرد.

منبع : digiato