(تصاویر) لحظه آغاز سال ۲۰۱۹ در شهرهای مختلف جهان


اجتماعی و سیاسی

سه شنبه 11 دی 1397


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

در آخرین شب سال ۲۰۱۸ مردم بسیاری از کشورهای جهان در میادین اصلی یا در کنار نمادهای شهر خود جمع شده و تا تحویل سال نوی میلادی به شادی و پایکوبی پرداختند.

به گزارش فرارو، آتش‌بازی و بازی با نور قسمت اصلی جشن آغاز سال نو در کشورهای مختلف جهان است. حلول سال نو میلادی از اولین نقطه در شرق تا آخرین نقطه در غرب جهان در ۲۶ منطقه زمانی روی داد.

سال نو ابتدا در جزایر کیریباتی در اقیانوس آرام ۱۱ ساعت و نیم قبل از ایران (۱۴ ساعت قبل از گرینویچ – لندن) آغاز شد.

در بعضی کشورها مثل روسیه سال نو چندین بار جشن گرفته می‌شود. در بیشتر جاهای نیمکره شمالی مثل نیویورک زمان تحویل سال نو در سرمای زمستان و در جاهایی مثل ریودوژانیرو در نیمکره جنوبی، در وسط تابستان است.

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) سال 2019

(تصاویر) آتش‌بازی آغاز سال ۲۰۱۹ در شهرهای مختلف جهان

(تصاویر) آتش‌بازی آغاز سال ۲۰۱۹ در شهرهای مختلف جهان

(تصاویر) آتش‌بازی آغاز سال ۲۰۱۹ در شهرهای مختلف جهان

(تصاویر) آتش‌بازی آغاز سال ۲۰۱۹ در شهرهای مختلف جهان

(تصاویر) آتش‌بازی آغاز سال ۲۰۱۹ در شهرهای مختلف جهان

(تصاویر) آتش‌بازی آغاز سال ۲۰۱۹ در شهرهای مختلف جهان

(تصاویر) آتش‌بازی آغاز سال ۲۰۱۹ در شهرهای مختلف جهان

(تصاویر) آتش‌بازی آغاز سال ۲۰۱۹ در شهرهای مختلف جهان

منبع : fararu