زیبایی های مسجد نصیرالملک شیراز در شب


تاریخی و فرهنگی

سه شنبه 11 دی 1397


زیبایی های مسجد نصیرالملک شیراز در شب

 مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شیراز است این مسجد به دلیل نورهای رنگارنگی که از پشت شیشه‌های رنگی آن درطول روز شکل می‌گیرد و زیبایی خاصی در فضای مسجد خلق می‌شود معروف است. در اینجا عکسی از نورپردازی شبانه روی این بنا مشاهده می کنید که آن را تماشایی تر کرده است.



منبع : tabnak