زیبایی های مسجد نصیرالملک شیراز در شب


تاریخی و فرهنگی

سه شنبه 11 دی 1397


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

 مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شیراز است این مسجد به دلیل نورهای رنگارنگی که از پشت شیشه‌های رنگی آن درطول روز شکل می‌گیرد و زیبایی خاصی در فضای مسجد خلق می‌شود معروف است. در اینجا عکسی از نورپردازی شبانه روی این بنا مشاهده می کنید که آن را تماشایی تر کرده است.منبع : tabnak