(تصاویر) واکنش جالب ستارگان فوتبال در مستطیل سبز


ورزشی

پنجشنبه 26 مهر 1397


(تصاویر) واکنش جالب ستارگان فوتبال در مستطیل سبز

گاهی به صورت ارادی و یا ناخواسته در زمین فوتبال اتفاقتی می‌افتد که ممکن است از دید هواداران و تماشاگان پنهان بماند، اما این لنز دوربین عکاسان است که لحظه‌های نابی را ثبت می‌کند تا بتواند برای مخاطب لذت بخش باشد.
 
منبع : fararu