(تصاویر) هفت‌خواهر قد بلند استالینی در مسکو


اجتماعی و سیاسی

پنجشنبه 22 شهریور 1397


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

فرارو- در شهر مسکو هفت سازه معماری بلندمرتبه مشهور به هفت‌خواهران استالین وجود دارد که از لحاظ فرم و شکل ظاهری شبیه به هم ساخته شده‌اند. روس‌ها خود این ۷ سازه را –آسمان‌خراش‌های استالینی- می‌خوانند. بنا به پیشنهاد استالین در تاریخ ۱۳ ژانویه ۱۹۴۷ شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی طرح ساخت آسمان‌خراش‌ها را در مسکو به تصویب رساند.

در این طرح احداث ۸ آسمان‌خراش به مناسبت جشن هشت‌صدمین سال احداث مسکو که در سال ۱۹۴۷ جشن گرفته شده بود، منظور شده بود؛ اما ساخت یکی از ساختمان‌ها که در محله کیتای‌گوراد در حال انجام بود پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ متوقف شد.

هفت خواهر را می‌توان میراثی قدیمی از برنامه‌های ساختمان‌سازی دنیا دانست که به دستور استالین انجام شد و بنا بود با آسمان‌خراش‌های آمریکا رقابت کند. این سازه‌ها با معماری گوتیکشان، نقش مهمی در جلب توریست دارند.

 از آن جا که تکنولوژی ساخت آسمان‌خراش ها تا آن زمان در روسیه وارد نشده بود، این کار، یک چالش واقعی برای مهندسان و معماران روسی بود و استالین هم قول داده بود تا تمام نیازهای مالی پروژه را تامین کند. این پروژه‌ی بزرگ با تمام سختی‌هایش انجام شد و چیزی که امروز ما در این شهر می بینیم، هفت خواهر شبیه به هم و یادگار دوران استالینی است.

 

آسمان‌خراش در ساحل کاتلنیچسکی در مسکو
آسمان‌خراش در ساحل کاتلنیچسکی در مسکو
مجسمه‌های آسمان‌خراش در ساحل کاتلنیچسکی در مسکو
مجسمه‌های آسمان‌خراش در ساحل کاتلنیچسکی در مسکو
راهرو آسمان‌خراش در ساحل کاتلنیچسکی در مسکو
راهرو آسمان‌خراش در ساحل کاتلنیچسکی در مسکو
یکی از آسمان‌خراش‌های استالینی - هتل «اوکراین» در مسکو
یکی از آسمان‌خراش‌های استالینی - هتل «اوکراین» در مسکو
هتل «اوکراین» در مسکو
هتل «اوکراین» در مسکو
ساختمان وزارت خارجه روسیه در مسکو
ساختمان وزارت خارجه روسیه در مسکو
ساختمان وزارت خارجه روسیه در مسکو
ساختمان وزارت خارجه روسیه در مسکو
ساختمان وزارت خارجه روسیه در مسکو
ساختمان وزارت خارجه روسیه در مسکو
نمایی از ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو
نمایی از ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو
نمایی از ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو
نمایی از ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو
نمایی از ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو
نمایی از ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو
خانه مسکونی در میدان کودرینسکی مسکو
خانه مسکونی در میدان کودرینسکی مسکو
خانه مسکونی در میدان کودرینسکی مسکو
خانه مسکونی در میدان کودرینسکی مسکو
خانه مسکونی در میدان کودرینسکی مسکو
خانه مسکونی در میدان کودرینسکی مسکو
آسمان خراش در کراسنایا واروتا در مسکو
آسمان خراش در کراسنایا واروتا در مسکو
هتل هیلتون مسکو
هتل هیلتون مسکو
هتل هیلتون مسکو
هتل هیلتون مسکو
هتل لنینگراد در مسکو
هتل لنینگراد در مسکو
 
 
عکس‌ها: اسپوتنیک
منبع : fararu