تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح


اجتماعی و سیاسی

شنبه 29 مهر 1396


تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح

 اگر یک خانه ارواح خودش را «کارخانه ترس» بداند بهتر است شواهدی برای اثبات چنین ادعایی در اختیار داشته باشد و این خانه ارواح دارد! در این مطلب تصاویری را مشاهده می‌کنید که توسط دوربین‌های مخفی در «Nightmares Fear Factory» در کانادا گرفته شده و چهره‌های خنده دار و وحشت زاده افراد را به خوبی جاودانه کرده است. این مهمانان احتمالا بقیه عمرشان کابوس اینجا را خواهند دید. همه دلشان می‌خواهد بدانند که آن‌ها به چه چیزی نگاه می‌کنند که این قدر ترسیده اند، اما اگر می‌خواهید بدانید باید خودتان از این مکان دیدن کنید و اگر شلوارتان را قبل از پایان مسیر خیس کردید کافیست فریاد بزنید تا با خیال راحت به بیرون اسکورت شوید. اما این فریاد باعث می‌شود اسمتان در لیست ترسو‌ها ثبت شود که در حال حاضر بیش از ۱۴۷۰۰۰ نام در آن وجود دارد. در تصاویر زیر ببینید که کارخانه ترس چیست و آیا ارزش دارد این نام را دارد؟
 
تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح 
 
تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح 
 
تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح 
 
تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح 
 
تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح 
 
تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح 
 
تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح 
 
تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح 
 
تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح 
 
تصاویر خنده دار از ترسیدن افراد در خانه ارواح
منبع : ّFararu