تهران
ورود کاربر
مشخصات آگهی
موسسه بهینه سازان انرژی نئون
021-88987294
تهران

موسسه بهینه سازان انرژی نئون به عنوان نماینده رسمی و انحصاری مرکز بهینه سازی انرژی نئون نروژ برگزار می کند: کارگاههای تخصصی بین المللی - با اعطای مدرک بین المللی با تدریس اساتید برگزیده و مطرح ارو....