تهران
ورود کاربر
آگهی های پروژهای دانشگاهی
آگهی فوری

مشاوره و آموزش پایان نامه عمران

مشخصات آگهی

09359775877
قائم شهر -
28

مشاوره و آموزش پایان نامه به صورت حضوری و غیر حضوری
مشاوره و آموزش با استفاده از نرم افزارهای زیر انجام می شود:
R- تحلیل آماری و مدل سازی در تمام رشته ها ( کارشناس ارشد عمران- راه و ترابری)
SPSS- تحلیل آماری و مدل سازی در تمام رشته ها (کارشناس ارشد عمران- راه و ترابری)
SPSS MODELER- تحلیل آماری و مدل سازی در زمینه ی داده کاوی در تمام رشته ها (کارشناس ارشد عمران- راه و ترابری)
Etabs- تحلیل های سازه (کارشناس ارشد عمران- زلزله)
Safe- تحلیل های پی (کارشناس ارشد اس ارشد عمران- زلزله)
Seisnosignal- پردازش شتابنگاشت ها (کارشناس ارشد عمران- زلزله)
تلفن تماس: نورانی 09359775877
تلگرام: mngh69@
اینستاگرام: moshaver_payannam@


کلمات کلیدی:

مشخصات آگهی


09359775877
قائم شهر -

توافقی
ثبت/تمدید : پنجشنبه 16 فروردین 1397
انقضا : شنبه 15 اردیبهشت 1397
آگهی های مشابه پروژهای دانشگاهی
آموزش نرم افزار matlab
آگهی فوری

آموزش نرم افزار matlab


کرمانشاه -

قیمت کل: توافقی