تهران
ورود کاربر
آگهی های مشارکت در ساخت
آگهی فوری

ابنیه سنگین بتنی ، تأسیسات مکانیکی و برق ساختمان

مشخصات آگهی
شرکت مهندسی تکناب
02122047068
تهران -
1368
www.technaab.com

شرکت تکناب هم اکنون با تکیه برتجارب نیروهای متخصص خویش ، آمادگی انجام فعالیت های گوناگون در زمینه های کاری به شرح ذیل را دارا می باشد:
1-فعالیت های عمومی سیویل
2- ابنیه سنگین بتنی
3- ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برق ساختمان های صنعتی
4- ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برق ساختمان های اداری ،تجاری ،خدماتی ،رفاهی ،مسکونی ،ورزشی و به خصوص ساختمان های بلندمرتبه.
5- ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برق ساختمان های بیمارستانی و درمانی
6-ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برق ساختمان های مختلف آموزشی و فرهنگی
7- ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برق صنایع نفتی ، پتروشیمی و نیروگاهی
8- خطوط انتقال آب و گاز و نفت در خشکی


کلمات کلیدی:
مشخصات آگهی
شرکت مهندسی تکناب
it.technaab@gmail.com
02122047068
تهران -
ایران ، تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان ارمغان شرقی ، مجتمع ارمغان ، پلاک 13 ، طبقه پنجم
توافقی
ثبت/تمدید : چهارشنبه 8 آذر 1396
انقضا : جمعه 8 دی 1396
آگهی های مشابه مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت


تبریز -

قیمت کل: توافقی