تهران
ورود کاربر
آگهی های سرمایه گذاری
آگهی ویژه

سرمایه گذاری

مشخصات آگهی
کاظم صیرفیان
09123759969-02632822213
تهران -
2775

سرمایه گذاری مطمئن با پرداخت یک سوم ارزش ملک ششدانگ سند ملک بنام شما بابت تضمین بازپرداخت


کلمات کلیدی:

مشخصات آگهی
کاظم صیرفیان
amirseyrafian@yahoo.com
09123759969-02632822213
تهران -
کرج پل سرحد اباد ساختمان قائم واحد ۲
توافقی
ثبت/تمدید : شنبه 27 آبان 1396
انقضا : دوشنبه 27 آذر 1396
آگهی های مشابه سرمایه گذاری
شرکت مادر گودبرداری ومقاوم سازی پی ساختمان

شرکت مادر گودبرداری ومقاوم سازی پی ساختمان


تهران - رباط کریم

قیمت کل: توافقی