تهران
ورود کاربر
آگهی های خدمات اداری

ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها

مشخصات آگهی

0
تهران -
119

شرکت سهامی دارای سه نوع مجمع عمومی است:مجمع عمومی موَسس،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.مجمع عمومی موَسس،مانند هر مجمع عمومی،از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.به موجب تبصره ی ماده 75 لایحه ی قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس کلیه ی موَسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند... ».دراینجا به ترتیب ،به زمان و شکل دعوت از مجمع،ترکیب مجمع و نحوه ی تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.

1)زمان و شکل دعوت از مجمع:موَسسان ،پس از انجام تشریفات مندرج در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347،مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند کرد.به موجب ماده ی مزبور:«پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده،موَسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده است،تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند نمود».بنابراین،دعوت از مجمع عمومی موَسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده ی موَسسان گذاشته است صورت می گیرد.موَسسان باید دقت کنند تمام سرمایه ی شرکت تعهد و مبالغ لازم پرداخت شده باشد.مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موَسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه ی پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ی ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد.این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است(بند 14 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347).قانونگذار در ماده ی 100 لایحه ی قانونی 1347 مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موَسس قید شود،معین کرده است.به موجب ماده ی اخیر این موارد عبارتند از: دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل.

تماس بگیرید:
خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-43927 - 021-42143 - 021-42017 - 021-42037000
http://companyregister.ir


کلمات کلیدی:

مشخصات آگهی

agahi.latif@gmail.com
0
تهران -

0
ثبت/تمدید : چهارشنبه 12 مهر 1396
انقضا : شنبه 13 آبان 1396
آگهی های مشابه خدمات اداری
مفاد آگهی دعوت از مجامع عمومی

مفاد آگهی دعوت از مجامع عمومی


تهران -

قیمت کل: توافقی
ثبت شرکت در منطقه ی ازاد انزلی

ثبت شرکت در منطقه ی ازاد انزلی


تهران -

قیمت کل: توافقی
ضمائم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

ضمائم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی


تهران - ونک

قیمت کل: 0تومان
ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی


تهران -

قیمت کل: توافقی
ثبت شرکت در تاجیکستان

ثبت شرکت در تاجیکستان


تهران -

قیمت کل: توافقی
تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی

تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی


تهران -

قیمت کل: توافقی
ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص


تهران -

قیمت کل: 0تومان