کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله

جزئیات آگهی : imgStar | بازدید : 1794 | طبقه بندی : آموزش-----فرصتهای دانشجویی
کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله

توضیحات

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله فنی مهندسی علوم پایه...


کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه) همراه با فیلم آموزشی تالیف : دکتر خلیل رضایی، سعید جوی زاده، مرضیه نعمتی تلفن فروش: 07132320953 09382252774 آدرس : شیراز -خیابان فلسطین -چهار راه حکیمی -موسسه چشم انداز www.gisland.org فهرست مطالب: پیشگفتار 7 راهنمای استفاده از کتاب 8 اصطلاحات رایج در مقاله نویسی 10 انتخاب موضوع(Subject) 21 1-3- هدف از انتخاب موضوع 22 2-3- مثال های کاربردی 23 1-2-3- استفاده از تجارب شخصی 23 2-2-3- ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین المللی 23 3-2-3- استفاده از معروفترین کلید واژه های هر رشته 23 4-2-3- استنتاج از نظریه ها و فرضیه ها 24 5-2-3- استفاده از کتب تخصصی لاتین 24 6-2-3- مقالات علمی پژوهشی و ISI 24 7-2-3- اولویت های پژوهشی دولت ها، دانشگا ها، شرکت ها و موسسات خصوصی 25 8-2-3- شرکت در جلسیات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 26 9-2-3- فیلم های مستند و شبکه های خبری 29 10-2-3- اولویت های پژوهشی انجمن های علمی داخلی و خارجی 29 11-2-3- نگاه به محورهای کنفرانس ها و همایش هاو سمینارها 29 12-2-3- ایده گرفتن،خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت 31 3-3-اشتباهات رایج 32 4-3- تکلیف 32 عنوان(Title) 33 1-4- هدف از عنوان 34 2-4- مثال های کاربردی 35 3-4- اشتباهات رایج 36 4-4- تکلیف 37 نویسندگان(Authors) 38 1-5- هدف از نویسندگان 39 1-1-5- نگارش لیست نویسندگان 39 2-1-5- فزودن افیلیشن نویسندگان 39 3-1-5- نگارش مشخصات نویسنده رابط 40 2-5- مثال های کاربردی 41 3-5- اشتباهات رایج 43 4-5- تکلیف 43 چکیده(Abstract) 44 1-6- هدف از چکیده(Abstract) 45 1-1-6- ساختار يا محتواي يک چکيده 46 2-1-6- مشکل 46 3-1-6- ارائه هدف دريک يا دو جمله 46 4-1-6- داده‌ها(Data) 46 5-1-6- جامعه پژوهش 47 6-1-6- تکنیک‌های آماری و مدل های ریاضی 47 7-1-6- ارائه نتایج 47 8-1-6- ارائه تفسیر 47 2-6- مثال های کاربردی 47 3-6- اشتباهات رایج 53 4-6- تکلیف 54 جملات پرکاربرد در چکیده(Abstract) 54 کلمات کلیدی(KeyWords) 57 1-8- هدف از کلمات کلیدی 58 2-8- مثال های کاربردی 58 3-8- اشتباهات رایج 60 4-8- تکلیف 61 مقدمه(Introduction) 62 1-9- هدف از مقدمه 63 2-9- ساختار مقدمه 64 3-9- مثال های کاربردی 67 4-9- اشتباهات رایج 79 5-9- تکلیف 80 جملات پرکاربرد در مقدمه 81 مواد و روش ها(Materials and Methods) 91 1-11- هدف از مواد و روش ها 92 1-1-11- معرفی پروژه 94 2-1-11- روش شناسی 95 3-1-11- ابزار پژوهش 95 4-1-11- جامعه پژوهش 95 5-1-11- محدوده و محدودیت ها 95 2-11- مثال های کاربردی 96 3-11- اشتباهات رایج 105 روش های پرکاربرد در فنی مهندسی 107 1-12-روش المان محدود 108 2-12- روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات 111 3-12- دینامیک سیالات محاسباتی Computational fluid dynamics (CFD) 113 4-12- رگرسیون 116 5-12- تکلیف 117 جملات پرکاربرد در مواد و روش ها 118 نتایج(Results) 124 1-14- هدف از نتایج 125 1-1-14- ساختار نتایج یا یافته ها: 125 2-1-14- یافته ها و نتایج توصیفی 126 3-1-14- یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی 126 2-14- ارائه نتایج یا یافته ها: 127 1-2-14- ارائه نتایج به صورت جدا 127 2-2-14- ارائه نتایج به صورت مجزا 127 3-14- چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها: 128 4-14- مثال های کاربردی130 5-14- اشتباهات رایج 137 6-14- تکلیف 138 جملات پرکاربرد در نتایج 139 بحث(Discussion) 143 1-16- هدف از بحث 144 2-16- مثال های کاربردی 145 3-16- اشتباهات رایج 148 4-16- تکلیف 148 جملات پرکاربرد در بحث 149 نتیجه گیری(Conclusion) 154 1-18- هدف از نتیجه گیری 155 2-18- ساختار بخش بحث و نتیجه‌گیری 155 3-18- مثال های کاربردی 155 4-18- اشتباهات رایج 161 5-18- تکلیف 162 جملات پرکاربرد در نتیجه گیری 163 پیشنهادات(Further Research) 166 1-20- هدف از پیشنهادات 167 2-20- مثال های کاربردی 167 3-20- اشتباهات رایج 168 4-20- تکلیف 168 جملات پرکاربرد در پیشنهادات 169 تقدیر و تشکر(Acknowledgments) 172 1-22- هدف از تقدیر و تشکر 173 2-22- مثال های کاربردی 173 3-22- اشتباهات رایج 174 4-22- تکلیف 174 جملات کاربردی در تقدیر و تشکر 175 منابع(References) 178 1-24- هدف از منابع 179 1-1-24- شیوه های استناد برون متنی 180 1-1-1-24 شیوه نامه ونکوور(Vancouver system) 180 2-1-1-24-شیوه نامه شیکاگو(Documentary- Note or Humanities Style) 181 2-1-24- شیوه های استناد درون متنی 181 1-2-1-24- شیوه انجمن روانشناسی آمریکا(American Psychology Association =APA) 181 3-1-24- شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا(Modern Language Association =MLA) 181 2-24- استناد به منابع چاپی در شیوه APA 182 1-2-24- اثر دارای یک پدید آورنده 182 2-2-24- اثر دارای دو پدید آورنده 183 3-2-24-اثر دارای سه تا پنج نویسنده 184 4-2-24- اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده 185 5-2-24- گروه به عنوان نویسنده 186 6-2-24- اثر دارای نویسنده مجهول 187 7-2-24- اثر با تاریخ نشر نا معلوم 187 8-2-24- دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف 188 9-2-24- چند اثر از یک نویسنده در سالهای مشابه 189 10-2-24-استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول 190 3-24- درج منابع در فهرست مأخذ 192 1-3-24-استناد به کتاب در فهرست مأخذ 192 2-3-24- استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم 196 3-3-24- استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ 196 4-3-24- استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ 198 5-3-24- استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ 198 6-3-24-استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ 199 7-3-24- استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ 200 8-3-24- استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ 200 9-3-24-استناد به مقاله ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ 201 10-3-24-استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ 201 11-3-24- استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ 202 12-3-24- استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ 204 13-3-24- استناد به نرم افزار رایانه ای در فهرست مأخذ 205 4-24- قواعد استناد به منابع الکترونیکی 206 1-4-24- استناد در متن 206 2-4-24- استناد در فهرست مآخذ 207 5-24- ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله یک نشریه چاپی 207 6-24- استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی 210 7-24- استناد به یک مدرک موجود در وب گاه 211 8-24- استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان: 212 9-24- مثال های کاربردی 214 10-24- اشتباهات رایج 216 11-24- تکلیف 216 آماده کردن مقاله برای ژورنال 217 1-25- هدف از ارسال مقاله 217 2-25- مثال های کاربردی 220 3-25- اشتباهات رایج 229 4-25- تکلیف 229 ارسال مقاله(Submit) 230 1-26- ارسال مقاله برای مجلات خارجی 231 2-26- ار سال مقاله ازطريق سيستم آنلاين 231 Open Acess 6-26- ارسال مقاله به مجلات3-26- ار سال مقاله از طريق ايميل به سردبير 231 1-3-26- ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One ) 231 2-3-26- ازطريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال) 241 4-26- از طريق ايميل به سردبير 264 5-26- از طريق سايت مجله 265 7-26- اشتباهات رایج 307 8-26- تکلیف 307 پیوست 308 فهرست منابع 312

 • مشخصات آگهی
 • ارسال پیام به صاحب آگهی
 • قیمت :
 • تاریخ آگهی : 22/10/1395
 • تاریخ تمدید آگهی : تمدید و بروزرسانی صورت نگرفته است
 • انقضای آگهی : 7/12/1395
 • موقعیت : فارس
 • نام و نام خانوادگی : سعید جوی زاده
 • ایمیل : Sjavizadeh@yahoo.com
 • شماره تماس: 09382252774
 • آدرس : شیراز، خیابان فلسطین (باغشاه)، چهار راه حکیمی، طبقه ی فوقانی کفش فروشی چنته
نام و نام خانوادگی :
ایمیل شما :
موضوع پیام :
ارسال پیام
آگهی های رایگان مربوط به آموزش-----فرصتهای دانشجویی