چه کنیم در سفر خارجی اعدام نشویم (+فیلم)


کسب و کار

یکشنبه 27 اسفند 1396


چه کنیم در سفر خارجی اعدام نشویم (+فیلم)

امارت، ترکیه، مالزی، اندونزی، چین و بسیاری کشورهای دیگر مقصد مهم سفر برای ایرانیان هستند. با این‌حال یک اشتباه کوچک، سفر به این کشورها را به کابوس بدل می‌کند. این گزارش به شما می‌گوید که چه کنید تا در سفرهایتان زندانی یا اعدام نشوید.

منبع : asriran